ขันธ์ 5 คืออะไร? แต่งขันธ์ 5 เพิ่มความสิริมงคลให้ชีวิต

ขันธ์ 5

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ขันธ์ 5 เป็นอีกหนึ่งหลักธรรมที่หลาย ๆ คนนั้นต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมา หรืออาจจะเคยได้เรียนรู้กันจากวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งหากได้ศึกษาลงลึก ก็อาจจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน

แต่เรื่องขันธ์ 5 ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องของหลักธรรมคำสอนทางศาสนา แต่เป็นการเสริมความสิริมงคลด้วยการบูชาด้วยขันธ์ 5 หรือการแต่งขันธ์ 5 หรือขันธ์ 8 นั่นเอง LOTTOUP เชื่อว่าสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี

แต่การแต่งขันธ์ 5 นั้นทำไปเพื่ออะไร ช่วยอะไรได้บ้าง และวิธีการบูชาที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหม? ในวันนี้เราได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว ก็ขออาสาพาทุกท่านไปเรียนรู้ในเรื่องของขันธ์ 5 กันเลยดีกว่า

แต่งพานขันธ์ 5

ขันธ์ 5 คืออะไร

ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ ตามคำสอนของพุทธศาสนาคือเรื่องสัจจะแห่งชีวิต ซึ่งจะหมายถึงความไม่คงทน หรือความไม่ถาวรของชีวิตคนเรานั่นเอง เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีการเกิด การเติบโต การแก่ตัวลง และสุดท้ายก็เป็นอันต้องดับสิ้นไปในที่สุด

โดยขันธ์ 5 นั้นคือ 5 สิ่งที่ประกอบมาเป็นชีวิต หรือเป็นตัวตนของเราขึ้นมา โดยประกอบไปด้วย 1 รูปธรรม และ 4 นามธรรม ซึ่งได้แก่

 • รูปขันธ์ สิ่งที่จับต้องได้ ร่างกายของเรา รวมถึงธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
 • เวทนาขันธ์ ความรู้สึกนึกคิด ทั้งความสุข ความเศร้า
 • สัญญาขันธ์ ความจำ หรือการเก็บข้อมูล การเก็บความรู้ต่าง ๆ
 • สังขารขันธ์ จิตที่ปรุงแต่งให้เรารับรู้ หรือสามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้
 • วิญญาณขันธ์ จิตที่รู้แจ้งด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
พานศีล 5

การแต่ง ขันธ์ 5 คืออะไร

แต่งขันธ์ 5 เป็นการทำพานขันธ์ 5 เพื่อไว้ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล บูชาครูบาอาจารย์ ขอขมาพ่อแม่ หรือขอขมาสิ่งต่าง ๆ ตามแต่ต้องการ โดยว่ากันว่าหากมีการบูชาด้วยขันธ์ 5 นั้นจะเป็นการช่วยเสริมพลังในสิ่งที่เรานั้นบูชาให้ดี และมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

โดยพานขันธ์ 5 ไม่ได้มาจากขันธ์ 5 ที่เป็นหลักธรรมคำสอน แต่พานขันธ์ 5 นั้นคือพานศีล 5 นั่นเอง ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินเรื่องพานขันธ์ 8 กันมาด้วย ซึ่งก็แปลว่าพานศีล 8 โดยทั้ง 2 สิ่งนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก และก็ไม่ได้มีหลักฐานบอกเอาไว้ว่าบูชาด้วยขันธ์ 5 หรือขันธ์ 8 จะดีกว่ากัน

แต่มีคำแนะนำว่าหากเป็นบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้รักษาศีล 8 เป็นประจำ การบูชาด้วยขันธ์ 5 ก็เพียงพอแล้ว และจะดีต่อตัวผู้ที่บูชามากกว่า สามารถบูชาได้เหมือนกันทุกประการเลย

แต่งขันธ์ 5 ช่วยในเรื่องใด

การแต่งขันธ์ 5 เพื่อนำมาบูชานั้นช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตได้ หากใครที่ไปรับเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา หรือนำวัตถุมงคลเข้าบ้าน ก็ควรจะมีการบูชาขันธ์ 5 กันด้วย เพื่อความสิริมงคล และยังช่วยในเรื่องของการเสริมพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้น และคงไว้ซึ่งพลังดี มีแต่ความสิริมงคลให้แก่ผู้ที่บูชา

ซึ่งการบูชาด้วยขันธ์ 5 ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องบูชาอย่างไร หรือบ่อยแค่ไหน หลายคนอาจจะบูชาแค่ตอนรับมาใหม่ ๆ หรือบางคนอาจจะบูชาในวันพระ หรือใครที่อยากจะบูชาในทุกสัปดาห์ก็ทำได้ เพื่อเป็นการเสริมความสิริมงคลไม่ให้ลดลงไป คงไว้ซึ่งพลังงานดีตลอดเวลา และยังช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาด้วย

แต่งขันธ์ 5

วิธีการแต่งขันธ์ 5

วิธีการแต่งพานขันธ์ 5 เพื่อใช้ในการบูชา และขอขมาต่าง ๆ มีองค์ประกอบต่าง ๆ และวิธีการจัดวางดังต่อไปนี้

 • พาน ขนาดใดก็ใดตามแต่ความเหมาะสม
 • ผ้าขาว ใช้สำหรับวางรองบนพาน
 • ธูปจำนวน 5 ดอก (ไม่ต้องจุด)
 • เทียนขาวจำนวน 5 เล่ม (ไม่ต้องจุด)
 • ดอกไม้ จะแป็นดอกมะลิ หรือเป็นดอกบัวก็ได้ หรืออาจจะเป็นดอกไม้อื่นตามแต่หาได้ ขอให้เป็นดอกไม้สีขาว
 • หมากพลู อาจจะใช้เป็นชุดที่สามารถหาได้ทั่วไป หรือจะจัดเป็นคำจำนวน 5 คำก็ได้
 • เงิน 24 บาท
 • ธูปจำนวน 16 ดอก (สำหรับใช้จุดเพื่อบูชา)

สำหรับสิ่งต่าง ๆ สามารถจัดตามความเหมาะสมได้ โดยในบางตำราก็ว่าให้ใช้ธูปเพียง 5 ดอก แต่บางตำราก็ให้ใช้ธูป 5 คู่ โดยจัดใส่กรวยใบตองกับเทียน และดอกไม้เป็นทั้งหมด 5 กรวย วางแผ่ลงบนพาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก และดุลยพินิจของผู้บูชา

โดยการแต่งขันธ์ 5 นั้นก็ให้จัดทุกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นใส่พาน วางแผ่ให้ดี เทียนก็วางเรียงให้เป็นแพ ส่วนใครที่บูชาวัตถุมงคล ก็ให้นำวัตถุมงคลเหล่านั้นวางใส่ลงไปบนพานด้วย

การบูชาด้วย ขันธ์ 5

การบูชาด้วยขันธ์ 5 ก็เหมือนกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไป เมื่อจัดเตรียมพานสำหรับบูชาเรียบร้อยแล้วก็ให้นำพานไปวางหน้าสิ่งที่ต้องการจะบูชา หรือต้องการจะขอขมา จากนั้นก็จุดธูปทั้ง 16 ดอกเพื่อทำการบูชา เมื่อปักธูปเรียบร้อยก็ให้ยกพานที่จัดเตรียมไว้ขึ้นเหนือหัว ตั้งนะโม 3 จบ แล้วให้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องการบูชา หรือต้องการจะขอขมา

เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นแล้ว ให้กล่าวชื่อของตัวเราเอง พร้อมกับพูดสิ่งที่ต้องการ หากจะขอพร ขอความเป็นสิริมงคล ก็กล่าวขอให้มีสิ่งดีเข้ามา ขอโชคลาภ ความสิริมงคล แต่หากจะขอขมาก็กล่าวคำขอขมา พูดถึงสิ่งที่ตัวเองอยากจะขอขมาว่าทำผิดไปในเรื่องใด ต้องการจะขออภัย ขอความเมตตาอย่างไร จากนั้นก็วางพานลง เป็นอันเสร็จพิธี

ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน ถือว่าเป็นการทำทานอันได้รับบุญสูงสุด ในหลาย ๆ ครั้งหากรู้สึกว่าดวงตก เกิดความไม่สบายใจ หรืออยากจะไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันสำคัญ หลาย ๆ คนก็เลือกที่จะไปถวายสังฆทานกัน

ผลไม้มงคล 9 อย่าง

ใครอยากจะไหว้ศาล ไหว้เจ้าที่ หากอยากให้ดีก็ต้องไหว้ด้วยผลไม้มงคล ซึ่งผลไม้มงคลทั้ง 9 อย่างที่แนะนำในการใช้ไหว้แล้วช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลได้แก่ ส้ม แอปเปิ้ลแดง ทับทิม สาลี่ ลูกพลับ ลิ้นจี่ กล้วย องุ่นแดง และแก้วมังกร

หวยออนไลน์

เมื่อเสริมโชคลาภความสิริมงคลกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็อย่าพลาดที่จะมาลองเสี่ยงโชคซื้อหวยออนไลน์กัน ซึ่งก็มีหวยให้เลือกเล่นอยู่หลายชนิด ทั้งหวยไทย และหวยต่างประเทศ ลองเข้าไปเลือกเล่น เลือกใช้บริการกับเว็บที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บเศรษฐี เว็บ ruay และเว็บ lottovip

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก amarintv

สรุป

สำหรับการแต่ง ขันธ์ 5 ในปัจจุบันนี้ ยังมีการแต่งขันธ์ 5 เพื่อบูชาพญานาคกันด้วย ซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลย แต่อาจจะมีคาถาที่ต้องท่องต่างกันออกไป ใครที่บูชาอะไรก็ต้องไปดูคาถาจากที่นั้น ๆ มา และนอกจากนี้ยังมีหลาย ๆ คนนั้นแต่งขันธ์ 5 สำหรับการบูชาทุกวัน ซึ่งหากใครต้องการทำเช่นนี้ ก็ให้เพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปในการบูชาด้วย 1 แก้ว โดยจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน การทำแบบนี้ก็เป็นการเสริมความสิริมงคลที่ดีเหมือนกันนะ

บทความแนะนำ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ